For tolker

LEDIGE STILLINGER FINNER DU HER.

NYHETER:

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker søkere velkommen til Tospråktesten i mai 2017.
I mai 2017 planlegger HiOA testing i seks tolkespråk. Søknadssfrist: 5. april 2017.
bengali
makedonsk
nordsamisk
panjabi (urdu)
portugisisk
vietnamesisk

Påmeldingsskjema og mer informasjon ligger på Tospråktestens nettside: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten.

Søkere med andre tolkespråk kan registrere sin interesse. De vil da få beskjed når HiOA planlegger Tospråktesten i disse språkene.

Tospråktesten er en muntlig prøve som måler språkferdigheter i norsk og tolkespråket.Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (nivå B2) og betale en egenandel på 500 kroner.

Prøven holdes i Oslo. HiOA vil tilby Tospråktesten i alle deler av Norge ved hjelp av videokonferanse, men tar forbehold om at det blir nok søkere. Søkere som får tilbud om dette møter fram i et videokonferanserom og gjennomfører prøven på skjerm, mens prøvenemnda sitter i Oslo.

Kandidater som får tilfredsstillende resultat, vil få tilbud om å delta på IMDis innføringskurs i tolkeetikk og tolketeknikk, Tolkens ansvarsområde (TAO). Sammen kvalifiserer testen og kurset til oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5. IMDi planlegger kurs 1.-3. september, 13.-15. oktober og 15.-17. desember.

Tospråktesten tre ganger i året
HiOA vil i framtida tilby Tospråktesten tre ganger i året. I 2017 planlegges testing i mai, september og desember. Hvilke språk som tilbys, vil bli kunngjort cirka to måneder før prøvene skal holdes. Med tre testrunder i året skal Tospråktesten bli et fleksibelt, stabilt og tilgjengelig verktøy for offentlige myndigheter, tolker og andre aktører på feltet. Testingen skal møte samfunnets tolkebehov. Hvilke språk som prioriteres, fastsettes i nært samarbeid med IMDi og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved HiOA.
—————————————————————————————————
Hero Tolk AS vil dele ut 6 stipender til å dekke semesteravgift og pensum for tolker som har bestått tolkeutdanning. Vi oppfordrer alle tolker som har tatt utdanning i 2016 til å sende en søknad om stipend til tove.jensen@herotolk.no (Oppdatert 21.12.2016)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) oppretter ny fireårig bachelorutdanning i tolking i offentlig sektor. Kunnskap om tolking blir stadig viktigere på grunn av det økte antallet flyktninger som kommer til Norge. Les mer. Søknadsskjema finner du her.

——————————————————————————————————————–

Hero tolk har som mål å levere de beste tolkene på alle oppdrag. Kundesenteret vår i Stavanger fordeler alle oppdragene. I tillegg har vi en fagavdeling i Oslo, som jobber med rekruttering, kursing, testing, videreutvikling og veiledning av tolker. 

Nedenfor finner du svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi får inn:

Når får jeg lønn for utførte oppdrag?
Lønn blir utbetalt senest den 26. hver måned. Oppdrag blir lønnet måneden etter at det er blitt utført.

Hvem tar jeg kontakt med om jeg trenger en attest?
Du tar kontakt med Diana Kar. Hennes mailadresse er: diana.kar@herotolk.no

Hvor og når skal jeg sende oppdragsskjemaet mitt?
Oppdragsskjema skal sendes på mail til tolk.lonn@herotolk.no  snarest mulig etter at oppdraget er utført. Skjemaet må være sendt til oss senest en uke etter oppdraget.

Hvilke oppdrag fikk jeg lønn for denne måneden?
Du har fått tilsendt en lønnsrapport samme dag som lønnsutbetalingen. Denne  viser spesifisert hvilke oppdrag som er lønnet, og hvor mye som er lønnet per oppdrag.

Det er noe feil med lønnsutbetalingen min. Hvem skal jeg kontakte?
Du må sende mail til tolk.lonn@herotolk.no og forklare hva som er feil. Husk å skrive hvilket oppdrag som eventuelt er lønnet feil. Husk å sjekke lønnsrapporten før du kontakter oss.

Får jeg utbetalt feriepenger?
All lønn du har fått fra oss er inkludert feriepenger. Det vil si at det ikke blir utbetalt feriepenger i tillegg.

Jeg har byttet kontonummer. Hvem skal jeg kontakte for å endre dette?
Endring av kontonummer må opplyses om snarest mulig. Dette må informeres om skriftlig. Du må derfor sende mail til tolk.lonn@herotolk.no

Hvem skal jeg kontakte angående endring av adresse eller telefonnummer?
Dersom du har ny adresse, telefonnummer eller mailadresse må dette opplyses om snarest mulig på mail til post@herotolk.no

Oppdaterte nyheter fra Tolkeportalen finner du her.

Spørsmål: Har du ikke fått svar på det du lurte på – ta kontakt med Tove Jensen, telefon: 900 62 478 eller
Diana Kar, telefon: 952 09 390. 


Del: