For tolker

LEDIGE STILLINGER FINNER DU HER.

——————————————————————————————————————–

Hero tolk har som mål å levere de beste tolkene på alle oppdrag. Kundesenteret vår i Stavanger fordeler alle oppdragene. I tillegg har vi en fagavdeling i Oslo, som jobber med rekruttering, kursing, testing, videreutvikling og veiledning av tolker. 

Nedenfor finner du svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi får inn:

Når får jeg lønn for utførte oppdrag?
Lønn blir utbetalt senest den 26. hver måned. Oppdrag blir lønnet måneden etter at det er blitt utført.

Hvem tar jeg kontakt med om jeg trenger en attest?
Du tar kontakt med Diana Kar. Hennes mailadresse er: diana.kar@herotolk.no

Hvor og når skal jeg sende oppdragsskjemaet mitt?
Oppdragsskjema skal sendes på mail til tolk.lonn@herotolk.no  snarest mulig etter at oppdraget er utført. Skjemaet må være sendt til oss senest en uke etter oppdraget.

Hvilke oppdrag fikk jeg lønn for denne måneden?
Du har fått tilsendt en lønnsrapport samme dag som lønnsutbetalingen. Denne  viser spesifisert hvilke oppdrag som er lønnet, og hvor mye som er lønnet per oppdrag.

Det er noe feil med lønnsutbetalingen min. Hvem skal jeg kontakte?
Du må sende mail til tolk.lonn@herotolk.no og forklare hva som er feil. Husk å skrive hvilket oppdrag som eventuelt er lønnet feil. Husk å sjekke lønnsrapporten før du kontakter oss.

Får jeg utbetalt feriepenger?
All lønn du har fått fra oss er inkludert feriepenger. Det vil si at det ikke blir utbetalt feriepenger i tillegg.

Jeg har byttet kontonummer. Hvem skal jeg kontakte for å endre dette?
Endring av kontonummer må opplyses om snarest mulig. Dette må informeres om skriftlig. Du må derfor sende mail til tolk.lonn@herotolk.no

Hvem skal jeg kontakte angående endring av adresse eller telefonnummer?
Dersom du har ny adresse, telefonnummer eller mailadresse må dette opplyses om snarest mulig på mail til post@herotolk.no

Oppdaterte nyheter fra Tolkeportalen finner du her.

Spørsmål: Har du ikke fått svar på det du lurte på – ta kontakt med Tove Jensen, telefon: 900 62 478 eller
Diana Kar, telefon: 952 09 390. 


Del: