Ønsker du å jobbe som tolk hos oss?

Hero Tolk er en privat bedrift som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Hero Tolk tilbyr tolke- og oversettelsestjenester til offentlig og privat sektor.

Vi er på utkikk etter nye tolker. Er du  interessert i tolkeyrket og vil  vite mer om hva dette innebærer, så ta kontakt med oss.

Hero Tolk opplever en stor økning i antall tolkeoppdrag og vil derfor komme i kontakt med tolker i alle språk.

Dersom du ikke har tolkeerfaring fra tidligere,  så holder vi kurs flere steder i landet og driver kontinuerlig opplæring for aktuelle kandidater.

Det er viktig å være klar over at tolkeyrket er krevende og innebærer mye ansvar, selv om det også er veldig interessant og givende. Det er et fleksibelt yrke, hvor man selv tilpasser hvor mye man kan  jobbe. Man kan kombinere det med studier eller en deltids jobb.

De fleste tolkeoppdrag er på dagtid, og derfor trenger vi tolker som er tilgjengelig  mellom 08.00-16.00.

Skal man jobbe som tolk forutsetter det et høyt nivå i norsk, samt tilsvarende nivå på morsmålet. Hvilke språk det til enhver tid er behov for vil variere.

Fyll inn skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg.
MERK: Alle felt må fylles ut. – 

* Kjønn:
* Legg ved søknad:
* Legg ved CV:
* Bilde av deg selv: