Fra 1. februar har det kommet endringer i vårt system. Har du spørsmål om det nye systemet finner du svar her!

 

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål under kan du kontakte vår fagavdeling på fagavdeling@heroeurope.com

Når får jeg lønn for utførte oppdrag? Lønn blir utbetalt senest den 26. hver måned. Oppdrag blir lønnet måneden etter at det er blitt utført.

Telefonoppdraget mitt varte lengre. Fra 1. februar 2018 skal forlengelse av varighet på telefonoppdrag registrere via tolkens portal. Se Logg inn tolk

Hvilke oppdrag fikk jeg lønn for denne måneden? Du har fått tilsendt en lønnsrapport samme dag som lønnsutbetalingen. Denne  viser spesifisert hvilke oppdrag som er lønnet, og hvor mye som er lønnet per oppdrag.

Det er noe feil med lønnsutbetalingen min. Hvem skal jeg kontakte? Du må sende mail til tolk.lonn@heroeurope.com og forklare hva som er feil. Husk å skrive hvilket oppdrag som eventuelt er lønnet feil. Husk å sjekke lønnsrapporten før du kontakter oss.

Får jeg utbetalt feriepenger? All lønn du har fått fra oss er inkludert feriepenger. Det vil si at det ikke blir utbetalt feriepenger i tillegg.

Jeg har byttet kontonummer. Hvem skal jeg kontakte for å endre dette? Endring av kontonummer må opplyses om snarest mulig. Dette må informeres om skriftlig. Du må derfor sende mail til tolk.lonn@heroeurope.com

Hvem skal jeg kontakte angående endring av adresse eller telefonnummer? Dersom du har ny adresse, telefonnummer eller mailadresse må dette opplyses om snarest mulig på mail til post.herotolk@heroeurope.com