Hero Tolk søker nye tolker i Bodø om omegn

Hero Tolk søker tolker i Bodø og omegn.

Norge er et flerkulturelt samfunn. Mange har behov for tolk i hverdagen, f.eks. i møte med sykehus, NAV og offentlige instanser. Tolkens rolle er viktig for å sikre brukerens rettigheter. Tolking er en givende, krevende og samfunnsnyttig oppgave.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Tolker med  tolkeutdanning/statsautorisasjon eller ToSPoT test og TAO kurs.
  • Erfaring som tolk
  • Personer uten erfaring eller utdannelse. Full opplæring med testing vil bli gjennomført før oppstart i regi av Hero Tolk AS.

Å jobbe som tolk hos oss gir deg fleksibilitet, du står fritt til å ta de oppdragene som passer deg. Du må være bosatt i Norge og beherske norsk flytende. Minimum krav er norskprøve 3.

Tolker må kunne ta oppdrag på dagtid.

Vi tilbyr gode og ryddige arbeidsbetingelser.

Send din søknad til fagavdeling@heroeurope.com .
Spørsmål om stillingen kan rettes til Carolina Fredriksen på tlf 95209390

Del: