Om oss

Hero Tolk AS ble opprettet som forretningsområde i Hero Norge AS i 2005.

1.januar 2016 ble Hero Tolk AS eget aksjeselskap og er en del av Hero Group. Hero Tolk er en stor skandinavisk leverandør av tolketjenester og har et søsterselskap i Sverige, Hero Tolk AB (www.herotolk.se). 1 August 2016 etablerte vi oss også i Finland. Les mer.

Vi leverer fremmøtetolking, telefontolking og oversettelsestjenester til hele landet og innenfor alle bransjer. Vi er leverandør til store sykehus, rettsvesen og NAV. Vi har også avtaler med mange kommuner.

Hero tolk er en av de største leverandørene av tolketjenester i markedet. Vi har et landsomfattende nett av kvalifiserte tolker og dekker nærmere 110 språk.

Vårt kundesenter og økonomifunksjon ligger i Stavanger. Vår markedsavdeling og fagavdeling ligger i Oslo.

Hero Tolk AS er landets eneste språkleverandør med en egen fagavdeling. Avdelingen har tre ansatte. Her ligger ansvaret for rekrutering, opplæring og oppfølging av tolker, utvikling av kurs og gjennomføring av kundekurs og all kvalitetssikring.

Vår visjon er å være den beste tolkeleverandøren i markedet. For å kunne oppfylle dette vektlegger vi kvalitet og kvalitetssikring i alle deler av vår virksomhet. Vi ønsker ikke nødvendigvis å ha flest tolker, men å ha de beste tolkene på alle språk.

I 2016 vil Hero Tolk AS i Norge og Sverige levere ca 150.000 tolkeoppdrag.

Hero Tolk AS er opptatt av å levere den beste tolken på ethvert oppdrag. Alle våre tolker er vurdert etter utdanning, testing, kursing og personlig egnethet. Opplæring, videreutvikling og veiledning av tolkene er viktig for Hero Tolk AS. Vi leverer tolker som er registrert i nasjonalt tolkeregister, altså statsautoriserte tolker, tolker med tolkeutdanning og spesialutdanning og tolker med ToSpot og Tao. Siden utdanningsmulighetene for tolker i Norge er begrenset, og det er få tolker i nasjonalt tolkeregister, vil det til enhver tid være stort behov for kvalifiserte tolker med vår internopplæring.

Internopplærte tolker

Alle våre tolker har gått gjennom grundig testing og kursing før de kan ta oppdrag. I tillegg til kurs i tolketeknikk og -etikk har Hero Tolk AS utviklet flere modulkurs for tolkene: NAV-kurs, helsekurs del 1 og 2, juss kurs, barnevernkurs og flere spesialutviklede kurs i samarbeid med kunder.

Alle internopplærte tolker plasseres i kategori 5i. Det betyr at vi vurderer dem til å ha minimum samme kompetanse som kategori 5 tolker i nasjonalt tolkeregister. Vi oppfordrer alle våre tolker til å videreutdanne seg, og deler ut stipender til tolker som fullfører tolkeutdanning i Norge.

Tilbakemeldinger

Vi arbeider aktivt for å ha en tett og god dialog med våre kunder for å avdekke feil og mangler ved våre tjenester. Tolker som ikke fungerer tilfredsstillende blir kontaktet og veiledet, eventuelt satt inaktive dersom de ikke lenger egner seg som tolk. Tilbakemeldinger fra kundene er derfor en avgjørende faktor i vårt kvalitetssikringssystem.

Vi har rutiner som sikrer kvalitet i alle prosesser fra vi rekrutterer en tolk, oppdrag blir bestilt, tjenesten levert og tilbakemelding skjer.

Hero Tolk – Når kvalitet er viktig


Del: