E-læringskurs for tolker og andre fagpersoner

På denne siden vil du få en oversikt over tilgjengelige tolkekurs og finne informasjon om offentlige kurs som har fokus på arbeid med minoritetsspråklige.