Avbestill tolk


Fra kalender

         

  • Trykk på fanen kalender
  • Finn det aktuelle oppdraget og hold
    musepeker over oppdraget
  • Trykk avbestill
Fra liste

 

  • Trykk på fanen liste
  • Finn det aktuelle oppdraget
    og trykk på handlinger
  • Trykk avbestill