Bestill skjermtolk

Skjermtolking er en god løsning ved lang reiseavstand til nærmeste kvalifiserte tolk, eller der behovet for tolk er akutt. Når du bestiller et skjermtolkeoppdrag har du mulighet for å få tildelt kvalifiserte tolker bosatt i hele Norge. I Hero Tolks bestillingsløsning kan du bestille skjermtolking via bestillingsportalens egen videokonferanseløsning eller booke skjermtolk til samtale via deres egen videokonferanseløsning (Zoom, Teams, etc.).
Se også IMDis samtaleguide som viser rolle- og ansvarsfordelingen mellom fagperson og tolk ved skjermtolking.

Via Heros videoløsning

  • Trykk bestill tolk
  • Velg oppdragstype «skjermtolking»
  • Skriv e-postadresse og/eller mobilnummer til møtets deltakere
    (bestillers e-post mottar automatisk invitasjon)

Det digitale møterommet blir opprettet 2 timer før samtalen starter. Invitasjon til møtet sendes på e-post og/eller SMS til deltakerne og tildelt tolk.
Via egen videoløsning

  • Trykk bestill tolk
  • Velg oppdragstype «Skjermtolking – (bestillers egen løsning)«
  • Finn møteinnkallingen i din egen kalender og kopier hyperlenken (Url)
  • Lim inn hyperlenken i feltet Video-Url

Lenken til møterommet sendes automatisk til tildelt tolk. Du må selv invitere andre deltakere via egen kalender.