Book navngitt tolk


Vil du booke en
navngitt tolk?

  • Velg > Søk etter navngitt ønsket tolk
  • Skriv navnet til ønsket tolk og trykk søk
  • Er tolken markert med grønn farge?
    Tolken er ledig
  • Trykk velg før du går videre til neste trinn