Gi tilbakemelding om oppdrag

Vi oppfordrer våre kunder til å gi tilbakemelding om alle oppdrag. Du kan melde inn tilbakemelding om både tolken og Hero Tolk.

 • Finn oppdraget i din kalender eller oppdragsliste
 • Trykk Legg til avvik
 • Velg
  avvik på tolk,

  ros til tolk
  eller
  avvik på Hero 
 • Velg sakskategori
 • Skriv en beskrivelse av hendelsen
 • Trykk Legg til 

Gi tilbakemelding via andre kanaler

Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger om Hero Tolk eller om oppdrag utført av en av våre tolker, oppfordrer vi deg til å benytte vår bestillingsløsning. Du kan naturligvis også melde inn tilbakemeldinger direkte ved å sende oss en e-post til post@herotolk.com.