Godkjenn utførte oppdrag

I bestillingsløsningen har du mulighet til å elektronisk godkjenne utførte tolkeoppdrag. Her kan du blant annet kontrollere at tolken har rapportert riktig varighet på samtalen.

  • Trykk på start (huset)
  • Her finner du tolkebestillinger som venter på din godkjenning
  • Trykk Godkjenning
  • Om du ønsker å korrigere bestillingen før godkjenning, legges endringsønsker inn i Kommentar. (Dette er ikke obligatorisk)
  • Trykk Godkjenn