Rapporter og statistikkk

Fra portalens rapportfunksjon kan du se statistikk og din bestillingshistorikk. All data som vises i rapportsøket kan også eksporteres videre til Excel. Er du leder eller administrator for din avdeling, har du også tilgang til å hente ut statistikk for hele avdelingen.

Antall oppdrag per språk

Ønsker du å se bestillinger sortert på antall per språk

 • Trykk på fanen Rapporter
 • Velg Antall oppdrag per språk
 • Angi periode (fra-til)
 • Trykk Vis rapportOppdrags-
rapport

I oppdragsrapport finner du oversikt over:

 • Alle tolkebestillinger for angitt periode
 • Hvilket trinn i prosessen bestillingen er i
 • Bestiller av oppdraget
 • Tolkens ferdighetsnivå (kategori)
 • Bestilt språkAvviks-
rapport

I avviksrapport finner du oversikt over:

 • Innmeldte avvik for angitt periode
 • Sakskategori
 • Hero Tolks behandling av avviket