For tolker


Er du tolk hos Hero?

Logg inn i INTRPRTR!

Ny tolk – Se mer informasjon her

hero_tolk_oslo-4042-Edit

«En tolk er en person som gjengir muntlig og på et annet språk, en persons tale for andre lyttere på det tidspunktet ytringen blir gjort»

Norge er et flerkulturelt samfunn der flere og flere har behov for tolk i hverdagen. I møte med det offentlige er tolkens rolle viktig for å sikre brukerens rettigheter. Tolken gjør det mulig for partene å kommunisere på tvers av språkbarriere.

Jobben som tolk er givende og en samfunnsnyttig oppgave, samtidig innebærer det å jobbe som profesjonell tolk at man er bevisst sin rolle og de etiske utfordringene som kan oppstå underveis i en tolkesamtale. For å jobbe som tolk må du bestå en tospråklig-test og delta på introduksjonsopplæring om tolkens yrkesetikk og tolketeknikk. Les mer om tolkens yrkesetikk her.

Hero Tolk har kunder i hele Norge og vi har tilmeldte tolker på over 110 språk i vår tolkebase. Å jobbe som tolk hos oss gir deg fleksibilitet, du står fritt til å takke ja til oppdragene som passer deg. Alle tolker hos oss jobber som frilans tolker, de mottar tilbud om tolkeoppdrag av fra vårt kundesenter i Stavanger.

Har du spørsmål? Kontakt kundesenteret vårt på tlf 51517490 eller post@herotolk.com