Til informasjon har NAV oppdatert sine nettsider med mer informasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende

Les mer på https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet#chapter-5

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Hei alle tolker!

I likhet med svært mange opplever Hero Tolk i disse dager en kraftig nedgang i antall tolkebestillinger. Nedgangen i tolkeoppdrag henger sammen med tiltakene regjeringen har innført for å stoppe videre spredning av koronaviruset. Nedgangen i tolkeoppdrag innebærer også en svært krevende tid for dere som jobber som frilansere, da dette medfører både nedgang i oppdragsmengde og tapt inntekt. Vi i Hero Tolk håper at ting snart vil normalisere seg, men ønsker i mellomtiden å bistå med informasjon om hvilke rettigheter du kan ha for å sikre din inntekt.

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du normalt ikke rett på dagpenger dersom du mister inntektsgrunnlaget ditt. På grunn av den spesielle situasjonen i forbindelse med koronapandemien har Stortinget allikevel foreslått en ny ordning for frilansere som skal bidra til midlertidig inntektssikring. Det er viktig for oss å påpeke at du som frilanser ikke har samme rettigheter som en som er ansatt i en bedrift, dette gjelder eksempelvis ved permitteringer. Vi oppfordrer derfor dere alle til å bruke tid til å sette dere inn i opplysninger knyttet til hvilke rettigheter du har som frilansere eller selvstendig næringsdrivende.

Hvilken hjelp kan jeg ha rett på?

Det er politisk enighet på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring etter 17 dager uten inntekt. Denne midlertidige inntektssikringen skal være tilsvarende 80% av din gjennomsnittsinntekt de siste tre årene, begrenset opp til 6G (ca. 600 000 kroner). NAV jobber nå med å få på plass en teknisk løsning i sine systemer som er tilrettelagt justeringene i regelverket. På kort sikt vil økonomisk sosialhjelp fra kommunene være den stønadsordningen som kan sikre en inntekt for selvstendige næringsdrivende og frilansere. Denne stønaden kan du søke om i perioden fra dag 1 til dag 16 av inntektstapet. Les mer på NAV.no!

Har jeg rett på sykepenger og omsorgspenger?

Frilansere som ikke kan jobbe grunnet smitte av koronaviruset eller mistanke om slik sykdom vil kunne ha rett på sykepenger fra og med 4. dag. Ta kontakt med din fastlege for å få dokumentasjon på sykdom. Utvidet rett på sykepenger for frilansere er en midlertidig ordning som du finner mer informasjon om her.

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du bruke omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt på grunn av koronaviruset. Antall omsorgsdager er utvidet i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb.

Hvem må jeg kontakte for å søke?

Vi oppfordrer deg til å først og fremst ta kontakt med NAV for å undersøke hvilke rettigheter du har knyttet til diverse stønader. Husk at du også finner mye nyttig informasjon på nettet. NAV oppdaterer jevnlig sine nettsider med informasjon knyttet til dine rettigheter og vi anbefaler deg å holde deg oppdatert via NAV.no.

Kan jeg få en bekreftelse fra Hero Tolk?

Hero Tolk ønsker å bistå våre tolker med den nødvendige dokumentasjonen dere behøver for å søke om stønader fra NAV. Vi oppfordrer dere først og fremst til å ta kontakt med NAV for å undersøke hvilken dokumentasjon som må levere inn i forbindelse med din søknad.

Er du registrert som lønnsmottaker, dvs. at du ikke fakturerer Hero Tolk direkte for tolkeoppdrag du utfører, blir din inntekt og forskuddstrekk innrapporter til NAV hver måned via A-melding.  Hero Tolk sender også hvert år lønns- og trekkoppgave til alle tolker som er lønnsmottakere hos oss. En sammenstilling av din inntekt fra Hero Tolk for år 2019 ble sendt til deg via e-post januar 2020.

Ved behov kan Hero Tolk også bistå med å sende deg en bekreftelse på at du jobber som frilansetolk hos oss, samt en kopi av din gjeldende samarbeidsavtale. Ta kontakt med oss på tolk@heroeurope.com dersom du ønsker dette tilsendt. Vi besvarer alle hevendelser så raskt vi klarer, men ber om forståelse dersom dette tar litt tid.

Har du behov for å ytterligere dokumentasjon, eksempelvis liste over oppdrag du har utført, finner du dette i din tolkeportal.

Sammendrag:


Nyttige nettsider: