Ønsker du å bli tolk hos Hero Tolk?

Hero Tolk ønsker å inngå samarbeid med flere dyktige tolker med tolkeerfaring. Vi prioriterer dermed søknader fra tolker som har dokumentert tolkeerfaring, og/eller har bestått Tospråktesten, tolkeutdanning eller statsautorisasjonsprøven.