Ønsker du å jobbe som tolk hos oss?

Skal man jobbe som tolk forutsetter det et høyt nivå i norsk, samt tilsvarende nivå på ditt morsmål. Hvilke språk det til enhver tid er behov for tolk i vil variere fra distrikt til distrikt.  Det er viktig å være klar over at tolkeyrket er krevende og innebærer mye ansvar, selv om det også er veldig interessant og givende. Det er et fleksibelt yrke, hvor man selv tilpasser hvor mye man kan  jobbe. Man kan kombinere det med studier eller en deltids jobb. De fleste tolkeoppdrag er imidlertid på dagtid, og derfor bør du være tilgjengelig for å tolke mellom 08.00-16.00 på hverdager.

Har du ingen tolkeerfaring, men ønsker å bli tolk? Tolkekandidater uten utdanning, autorisasjon eller tolkeerfaring må først delta på vår introduksjonskurs for nye tolker og bestå vår tospråklige test for potensielle tolker. Du må også kunne dokumentere et norsk nivå på minimum nivå B1.

Aktuelle tolkekandidater blir invitert til opplæring og testing i regi av Hero Tolk. Vi gjør oppmerksom på at nye kursdatoer vil avhenge av behovet for nye tolker i ditt distrikt.

Ønsker du å melde din interesse for å delta på vårt introduksjonskurs for nye tolker?
Send oss din søknad, CV og dokumentasjon på norsknivå via kontaktskjemaet under eller til fagavdeling@herotolk.com.

    * Kjønn:
    * Legg ved søknad:
    * Legg ved CV:
    * Bilde av deg selv:


    Les vår Personvernerklæring