MTS_0416


Hero Tolk søker for tiden ikke etter kandidater uten tolkeerfaring.

Vi ønsker å komme i kontakt med tolker som har fått opplæring i tolkens yrkesetikk, og som har dokumentert tolkeerfaring for det offentlige. Har du tolket profesjonelt for det offentlige ber vi deg sende en søknad og dokumentasjon til fagavdeling@herotolk.com.

Vi gjør imidlertid unntak for kandidater som er bosatt i distrikt med få tolker. Hvilke språk det til enhver tid er behov for vil variere fra distrikt til distrikt. For tiden ønsker vi å komme i kontakt med tolkekandidater bosatt i Nordland og Rogaland fylke, og kandidater som snakker: Swahili, Tyrkisk, Thai, Koreansk, Gresk, Kurmanji og Oromo. Dersom du bor i Nordland fylke eller snakker et av disse språkene ber vi deg fylle ut vårt kontaktskjema eller sende søknad til fagavdeling@herotolk.com

Har du ikke tolkeerfaring men ønsker å jobbe som tolk vil vi allikevel oppfordre deg til å melde din interesse for å ta Tospråktesten på OsloMet. Tospråktesten holdes i flere byer i Norge, blant annet Oslo, Bergen, Bodø, Stavanger, Kristiansand og flere. Kandidater som består Tospråktesten får tilbud om å delta på kurs om tolkens ansvarsområde og kan deretter søke om å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister. Du finner mer informasjon om Tospråktesten og påmelding til denne på OsloMet sine nettsider.