For frilanstolker registrert som lønnsmottakere

Når får jeg lønn for utførte oppdrag?
Lønn blir utbetalt senest den 26. hver måned. Oppdrag blir lønnet måneden etter at det er blitt utført.

Telefonoppdraget mitt varte lengre. Forlengelse av varighet på telefonoppdrag registreres via din portal Intrprtr.

Jeg mangler informasjon om tolkeoppdraget mitt. Kontakt kundesenteret vårt på tlf 51517490 eller post@herotolk.com

Hvordan signerer jeg oppdrag i tolkeportalen? Du finner mer informasjon om signering av oppdrag i din tolkeportal Intrprtr under mer > brukerveiledning, dersom du har spørsmål vedrørende signering av oppdrag kan du også kontakte oss på post@herotolk.com

Hvilke oppdrag fikk jeg lønn for denne måneden? Du har fått tilsendt en lønnslipp samme dag som lønnsutbetalingen. Denne  viser spesifisert hvilke oppdrag som er lønnet, og hvor mye som er lønnet per oppdrag. I din portal finner du også oversikt over beregnet tolkehonorar per tolkeoppdrag.

Det er noe feil med lønnsutbetalingen min. Hvem skal jeg kontakte? Du må sende mail til lonn@herotolk.com og beskrive hva som er feil. Husk å skrive hvilket oppdragID som eventuelt er lønnet feil. Sjekk også lønnslippen din og beregnet tolkehonorar i din portal før du tar kontakt.

Får jeg utbetalt feriepenger? Som frilansetolk er timesatsen din inkludert feriepenger. Det vil si at det ikke blir utbetalt feriepenger i tillegg ved sommeren.

Jeg har byttet kontonummer. Hvem skal jeg kontakte for å endre dette? Endring av kontonummer må opplyses om snarest mulig. Dette må informeres om skriftlig. Du må derfor sende mail til lonn@herotolk.com

Hvem skal jeg kontakte angående endring av adresse eller telefonnummer? Dersom du har ny adresse, telefonnummer eller mailadresse må dette opplyses om snarest mulig på mail til post@herotolk.com