Ofte stilte spørsmål

Hvordan kontakter jeg Hero Tolk

Du kontakter kundesenteret dersom du har spørsmål om oppdrag eller tolkeappen.

Mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vakttelefon for akutte henvendelser utenom ordinære åpningstider

Når får jeg lønn for utførte oppdrag?

For tolker som er frilanse lønnsmottakere utbetales lønn senest den 25. hver måned. Oppdrag blir lønnet måneden etter at det er blitt utført.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende må du fakturere Hero for tolkeoppdrag minimum 1 gang, per måned. Se mer informasjon i din Intrprtr under fanen «info».

Oppdraget varte lengre enn forventet

Varighet på tolkeoppdraget ditt må registreres via din portal Intrprtr.

Jeg mangler informasjon om tolkeoppdraget mitt.

Kontakt kundesenteret vårt på tlf 51517490 eller post@herotolk.com

Hvordan signerer jeg oppdrag i tolkeportalen?

Du finner mer informasjon om signering av oppdrag i din tolkeportal Intrprtr under mer > brukerveiledning, dersom du har spørsmål vedrørende signering av oppdrag kan du også kontakte oss på post@herotolk.com

Hvilke oppdrag fikk jeg lønn for denne måneden?

Dersom du er frilanse lønnsmottaker hos Hero får du tilsendt en lønnslipp via e-post samme dag som lønnsutbetalingen. Denne viser spesifisert hvilke oppdrag som er lønnet, og hvor mye som er lønnet per oppdrag. I din portal finner du også oversikt over beregnet tolkehonorar per tolkeoppdrag.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende som fakturerer for tolkeoppdrag, kan du via Intrprtr appen se en oversikt over tolkeoppdrag med status «lønn utbetalt».

Det er noe feil med lønnsutbetalingen min. Hvem skal jeg kontakte?

Du må sende mail til lonn@herotolk.com og beskrive hva som er feil. Husk å skrive hvilket oppdragID som eventuelt er lønnet feil. Sjekk også beregnet tolkehonorar i din Intrprtr portal før du tar kontakt.

Får jeg utbetalt feriepenger?

Som frilansetolk er timesatsen din inkludert feriepenger. Det vil si at det ikke blir utbetalt feriepenger i tillegg ved sommeren.

Jeg har byttet kontonummer. Hvem skal jeg kontakte for å endre dette?

Endring av kontonummer må opplyses om snarest mulig. Dette må informeres om skriftlig. Du må derfor sende mail til lonn@herotolk.com

Hvem skal jeg kontakte angående endring av adresse eller telefonnummer?

Dersom du har ny adresse, telefonnummer eller mailadresse må dette opplyses om snarest mulig på mail til post@herotolk.com

Hvor leverer jeg politiattesten min?

https://herotolk.no/for-tolker/politiattest/ finner du informasjon om rutine for levering av politiattest til Hero Tolk.