Bekreftelse om formål til politiattest


For å få tilbud om tolkeoppdrag hos politiet, må du levere uttømmende og utvidet politiattest til Politiets Fellestjenester for vurdering av vandel. For å søke om uttømmende og utvidet politiattest må du i søknadsskjemaet legge ved et dokument som bekrefter formålet til politiattesten. Se mer info på https://herotolk.no/for-tolker/politiattest/

Når du søker om ny politiattest, må du legge ved dokumentasjon som bekrefter formålet for politiattesten. MERK! Dersom du har levert politiattest til PFT for vurdering etter oktober 2023, og mottatt varsel fra Hero om at denne er godkjent, behøver du ikke å søke om ny politiattest.

Mangler du formålsbekreftelse for å søke om politiattest?  Fyll ut skjemaet under.