«Hero Tolk har et kvalitetssikringssystem som nå sertifisert i henhold til standarden ISO 9001-2015. Hero Tolk har alltid hatt som mål at våre tjenester skal være de beste i vår bransje, Vi er stolte av dette sertifikatet og det inspirerer oss til å fortsette arbeidet med å levere høy kvalitet i alle deler av våre prosesser.»