Ønsker du å jobbe som tolk hos oss?

Drag and drop files here or
Upload upto 10 Files.
Drag and drop files here or
Upload upto 3 Files.
For tolker som skal jobbe for offentlig sektor kreves det dokumentasjon på norsknivå tilsvarende nivå B2 eller bedre. En måte å dokumentere norsknivå er gjennom vitnemål eller prøvebevis på norsknivå.
Drag and drop files here or
Upload upto 10 Files.
Alle de som ønsker å tolke for offentlig sektor må innen slutten av 2026 kvalifisere seg til å stå oppført i Nasjonalt tolkeregister. En måte å kvalifisere deg på er ved å delta på Tospråktesten via OsloMet. Tospråktesten er en muntlig språkprøve som tilbys 3 ganger årlig i flere byer i Norge. Les mer om kvalifiseringstilbud på: https://www.oslomet.no/om/lui/kvalifiseringstilbud-tolker Dersom det er tilbudt Tospråktest på ditt språk, oppfordrer vi deg til å melde interesse for å delta.
Alle tolker hos Hero Tolk jobber som frilansere. Det innebærer at tolken ikke er ansatt i Hero Tolk, men får tilbud om oppdrag de kan velge å takke ja eller nei til. Vi tilbyr følgende typer avtaler til tolk; 1. Avtale som selvstendig næringsdrivende, der tolken fakturerer Hero for utførte oppdrag gjennom enkelpersonforetak eller AS. Det trekkes ingen avgifter eller skatt fra selvstendig næringsdrivendes honorar. 2. Avtale som frilanse lønnsmottaker, der det som hovedregel trekkes arbeidsgiveravgift (14,1%) og skatt fra tolkens honorar før utbetaling.
Les vår personvernerklæring på https://herotolk.no/om-oss/personvernerklaering/