Medlem av NHO Språktjenester


Hero Tolk er opptatt av å profesjonalisere tolkebransjen. Det er viktig for oss å vise at det er mange seriøse aktører som har stort fokus på kvalitetsarbeid. Det er viktig å ha en bransjenettverk som samlet jobber for utvikle bransjen i riktig retning.  Vi er derfor medlem av bransjenettverket språktjenester i NHO service og Handel., og innehar ledervervet i nettverket.

Bransjenettverket Språktjenester inngår i landsforeningen NHO Service og Handel, og er en interesse-sammenslutning av seriøse leverandører av språktjenster i Norge.

Bransjenettverket skal fremme likeverdig tilgang til kvalifiserte tolketjenester over hele landet på tvers av samfunnssektorer, styrke bransjens virksomhet og omdømme gjennom å bidra til en seriøs og faglig sterk bransje, arbeide for markedstilgang, og en sunn og samfunnsgagnlig konkurranse mellom leverandørene og sikre tolkene gode arbeidsvilkår.

Les mer om NHO Språktjenester

 

Hero Tolk – Når kvalitet er viktig