Miljøagentene fikk sjekk av Hero Tolk.

Onsdag den 25 januar, under den årlige klimafestivalen, overrakte Hero Tolk en sjekk på hele 71.335 kroner til miljøagentenes formål. Denne summen tilsvarer antall telefontolkesamtaler, eller “Grønn Tolk“, som vi har levert til våre kunder siden inngåelse av avtalen med miljøagentene i april i fjor.

Det var stor stas for de to representantene for barnas klimapanel (Victor Larsen Steenberg og Sara Sørby), som mottok sjekken på vegne av Miljøagentene. Daglig leder hos Miljøagentene, Are Waage (til høyre på bildet) ble veldig glad, og sier at pengene skal forvaltes på best mulig måte. Sjekken ble forøvrig overlever av Markedssjef Espen Øwre (til venstre på bilde) i Hero Tolk.

 

Hva er Grønn Tolk?

Bruk av fremmøtetolk er noen ganger nødvendig, men i de fleste tilfeller så vil telefontolk dekke behovet. Grønn Tolk er et godt navn på telefontolk fordi denne tjenesten ikke krever reise og dermed ikke forurenser miljøet, reisetid som ofte utgjør dobbel så lang tid som tolketid blir eliminert og kan brukes til tolketid, tolker fra hele landet kan benyttes og prisen er ofte en tredel sammenlignet med bruk av fremmøtetolk.

Hvorfor Grønn Tolk?

Bruker du Grønn Tolk bidrar du positivt til miljøet, du bidrar til at tolker i hele landet blir brukt, du bidrar til flere effektive tolketimer og sparer organisasjonen du arbeider i for økonomiske kostnader.

Hero Tolk støtter Miljøagentene, og gir 1 krone til Miljøagentenes arbeid for hver bestilte Grønn Tolk/telefontolk.

Vi gleder oss over dette flotte samarbeidet, og ser frem i mot et langt og godt samarbeide med Miljøagentene fremover.