Autorisasjonsprøven i tolking høsten 2021

Høsten 2021 arrangerer OsloMet autorisasjonsprøven i tolking i:

  • amharisk
  • sorani
  • tigrinja

Autorisasjonsprøven i tolking er en krevende prøve i praktisk tolking som gjennomføres i to deler: en skriftlig og en muntlig del. For å bestå kreves det at du har gode tolkeferdigheter, dekkende språkbruk i enhver tolkesituasjon, kjennskap til sentrale samfunnsforhold på begge språkområder og innsikt i god tolkeskikk. Les mer på https://www.oslomet.no/om/lui/autorisasjonsprove-tolking.

Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordning for tolker i Norge. Bestått autorisasjonsprøve gir rett til å søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk og oppføring i Nasjonalt Tolkeregister under kategori A, B eller C.

OsloMet vil holde et digitalt informasjonsmøte om autorisasjonsprøven torsdag 30. september kl. 16.00-17.00. 
Informasjon om opptakskrav, påmeldingsfrist og informasjonsmøtet finner du på https://www.oslomet.no/om/lui/autorisasjonsprove-tolking .

Vi oppfordrer alle dere som ønsker og har anledning til å delta på autorisasjonsprøven om å melde dere som kandidater. Statsautorisasjon som tolk innebærer at du vil være svært etterspurt blant våre kunder, samt at du sikres gode lønn- og arbeidsforhold.

Har du spørsmål til OsloMet kan de kontaktes på e-post: tolkautprove@oslomet.no.

Del: