Belønner kvalifisering med stipend

Som en del av vårt kontinuerlige arbeid med å motivere alle våre tolker til å formalisere sin tolkekompetanse, delte Hero Tolk nylig ut elleve stipender til tolker som har kvalifisert seg til Nasjonalt tolkeregister. I tillegg mottar ukrainske og russiske tolker som består Tospråktesten et tilleggsstipend.

Den nye tolkeloven som trådte i kraft første januar i fjor skal bidra til at tolker holder et forsvarlig faglig nivå. Hero Tolk er glade for at den nye tolkeloven stiller krav til tolker om blant annet god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet. I Hero Tolk er vi stolte over vår solide portefølje med faglig dyktige og engasjerte tolker som årlig gjennomfører cirka 110.000 tolkeoppdrag i Norge og Sverige.

– Tolkene hos Hero Tolk har høy kompetanse, og vi delte nylig ut elleve stipender til noen av våre tolker som har formalisert sin kompetanse og dermed registreres i Nasjonalt tolkeregister. Vi ser en stadig økning i tolker som kvalifiserer seg, både fordi de ønsker å styrke sin kompetanse og fordi de ser at markedet går i retningen at kvalifiserte tolker er det mest ettertraktede, sier Ragna Sand Starheim, daglig leder i Hero Tolk.

Enorm motivasjon

Det kom inn totalt 30 søknader fra tolker som i 2022 har formalisert sin kompetanse og blitt oppførte i Nasjonalt Tolkeregister.

– «Tusen takk for gledelig nyhet. Dette gir meg en helt enorm motivasjon til å fortsette å jobbe som tolk og gjennomføre tolkeoppdrag for Hero Tolk av høy kvalitet. Jeg vil stadig strebe etter å utvikle meg enda mer. Jeg er lykkelig og stolt av å jobbe som tolk for dere. Gleder meg til videre samarbeid», var tilbakemeldingen fra en av de heldige tolkene.

Kvalifisering gir bedre vilkår for tolkene

For Hero Tolk er det viktig å motivere flest mulig tolker til å formalisere sine ferdigheter. Innen 2026 skal alle offentlige organer kun benytte seg av kvalifiserte tolker.

– Vi har noen år til å forberede oss på, og på å forberede tolkene. En kvalifisering innebærer også at tolkene får bedre arbeidsforhold og høyere honorar, noe som er en motivasjon i seg selv. Enkelte kunder krever allerede nå at det kun skal benyttes kvalifiserte tolker, derfor er det ekstra viktig at tolkene er villige til å formalisere sin kompetanse, forklarer Starheim.

Tilleggsstipend til russiske og ukrainske tolker

Hero Tolk opplever et fortsatt økende behov for kvalifiserte tolker som snakker ukrainsk eller russisk. Som følge av krigen i Ukraina vil behovet for flere tolker på disse språkene øke utover 2023. Mange av tolkene på russisk og ukrainsk er ikke formelt kvalifiserte og har liten erfaring som tolk, da det før krigen brøt ut var begrenset etterspørsel etter disse tolkespråkene. I tillegg til interne kompetansehevende tiltak hos Hero Tolk, belønner vi tolker på disse språkene som består Tospråktesten med et tilleggsstipend.

Formalisering av tolkekompetanse og dermed bli oppført i Nasjonalt tolkeregister kan gjøres på ulike måter; ved å bestå tolkeutdanningen på OsloMet, ta autorisasjonsprøven eller tospråktesten/TAO. Informasjon om kommende kvalifiseringstilbud til Tolkeregisteret finner du her! 

Her forteller noen tolker om hvordan formaliseringen av sin tolkekompetanse har styrket dem i deres rolle som tolk:

Del: