Bestått tolkeutdanning i 2017? Søk stipend!

Det offentlige Norge har fortsatt stort behov for tolker med tolkeutdanning.

Flere av våre tolker har fullført tolkeutdanning i 2017. Hero Tolk ønsker i den forbindelse å invitere tolker som har bestått tolkeutdanning i 2017 til å søke stipend hos oss.
Stipendet skal være med å dekke kostnader som semesteravgift, pensum og reise. Har du bestått tolkeutdanning i 2017 er du velkommen til å sende din søknad om stipend til fagavdeling@heroeurope.com Søknadsfrist 10. februar 2018.

Vi oppfordrer alle våre tolker til å søke plass på studiet Tolking i offentlig sektor  ved HiOA for 2019. Søknadsfrist 1. aug 2018
Se mer informasjon her!

Glem ikke å søke på Tospråktesten. Søknadsfrist 22. januar.
Se mer informasjon her!

Del: