Hero Tolk på Nordic Translation Industry Forum

Nordic Translation Industry Forum – NTIF – er et møtested for fagfolk innen språkindustrien.
Det ble opprettet i 2011 for å tilby et naturlig møtepunkt for språktjenestebedrifter i den nordiske regionen.
NTIF 2018 fikk stor interesse fra selskaper over hele verden. Konferansen ble i år holdt den 21.-23. november, med 146 deltagere fra hele 30 land til stede.

Hero Tolk ble bedt om å holde et innlegg om hvordan vi som et lite selskap har ekspandert og ble kåret til verdens raskeste
språkleverandør  i årene 2014-2016. Presentasjonen tok for seg vår ekspansjonen fra Vest til Øst, med fokus på vårt kvalitetsarbeid, systemer og nettverksarbeid.

Hero Tolk var tidlig ute med å etablere en egen rekrutterings- og kompetanseavdeling. Vi innså tidlig at det er behov for mange flere tolker i Norge enn de som er registrert i Nasjonalt tolkeregister. Vi har investert store ressurser i å utvikle tester og tolkekurs, samt oppfølging og utvikling av tolker.  Hero Tolk har vært opptatt av å bli sett på som noe annet enn en ren tolkeformidler, og dette arbeidet ønsker vi at Hero tolk i Sverige og i Finland også skal ha fokus på.

Hero Tolk er det eneste norsk eide språkleverandøren som har kjøpt selskaper i utlandet, og vi er dermed den leverandøren som svømmer mot strømmen.


Hero Tolk Norges Kvalitet- og Miljøansvarlig Tove Jensen og Hero Tolk Sveriges Markedssjef Björn Touqan,
fikk applaus av årets deltakere for deres foredrag.

 

Del: