Hero Tolk søker nye tolker i Bergen og omegn.

Hero Tolk søker tolker i Bergen og omegn på følgende språk:
somali, arabisk, tigrinja,dari, pashto, kurmanji, vietnamesisk, spansk og burmesisk. Andre språk kan også være aktuelle.

Norge er et flerkulturelt samfunn. Mange har behov for tolk i hverdagen, f.eks. i møte med sykehus, NAV og offentlige instanser. Tolkens rolle er viktig for å sikre brukerens rettigheter. Tolking er en givende, krevende og samfunnsnyttig oppgave.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Tolker med  tolkeutdanning/statsautorisasjon eller ToSPoT test og TAO kurs.
  • Erfaring som tolk
  • Personer uten erfaring eller utdannelse. Full opplæring med testing vil bli gjennomført før oppstart i regi av Hero Tolk AS.

Å jobbe som tolk hos oss gir deg fleksibilitet, du står fritt til å ta de oppdragene som passer deg. Du må være bosatt i Norge og beherske norsk flytende. Minimum krav er norskprøve 3.

Tolker må kunne ta oppdrag på dagtid.

Vi tilbyr gode og ryddige arbeidsbetingelser.

Se mer informasjon https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=86561406

Eller send e-post med søknad og CV til fagavdeling@herotolk.no

Del: