Hero Tolk søker nye tolker i Stavanger, Sandnes og Omegn

Hero Tolk søker tolker i Stavanger, Sandnes og omegn på følgende språk:
somali, polsk, pashto, kurmanji, sorani, thai, arabisk og burmesisk. Andre språk kan også være aktuelle.

Norge er et flerkulturelt samfunn. Mange har behov for tolk i hverdagen, f.eks. i møte med sykehus, NAV og offentlige instanser. Tolkens rolle er viktig for å sikre brukerens rettigheter. Tolking er en givende, krevende og samfunnsnyttig oppgave.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Tolker med  tolkeutdanning/statsautorisasjon eller ToSPoT test og TAO kurs.
  • Erfaring som tolk
  • Personer uten erfaring eller utdannelse. Full opplæring med testing vil bli gjennomført før oppstart i regi av Hero Tolk AS

Å jobbe som tolk hos oss gir deg fleksibilitet, du står fritt til å ta de oppdragene som passer deg. Du må være bosatt i Norge og beherske norsk flytende. Minimum krav er norskprøve 3.

Tolker må kunne ta oppdrag på dagtid. Det er ønskelig med kandidater som kan ta oppmøteoppdrag i Stavanger, Sandnes og omegn.

Vi tilbyr gode og ryddige arbeidsbetingelser. Du kan lese mer om jobben som tolk her.

Registrer din søknad her eller send e-post med søknad og CV til fagavdeling@herotolk.no

Kontaktperson i Hero Tolk er Carolina Fredriksen. Søknadsfrist 24. januar 2018 !

 

Del: