Hero Tolk søker nye tolker

Norge er et flerkulturelt samfunn og det anslås at det i dag snakkes over 150 forskjellige språk i hele Norge. Mange har behov for tolk i hverdagen, f.eks. i møte med sykehus, NAV og offentlige instanser. Tolkens rolle er viktig for å sikre brukerens rettigheter. Tolking er en givende, krevende og samfunnsnyttig oppgave. Les mer om arbeidet som tolk.

Hero Tolk leverer tolketjenester for offentlig og privat næring i hele Norge. Vi ønsker nå å inngå samarbeid med flere tolker erfarne tolker som har formell tolkekvalifikasjon (Tospråktest, Tolkeutdanning og Autorisasjonsprøven for tolker).

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Tolker med  tolkeutdanning/statsautorisasjon eller Tospråktest og TAO kurs.
  Merk at vi prioriterer å inngå samarbeid med
  tolker med høyest kvalifikasjonsnivå i Nasjonalt Tolkeregister

 • Erfaring som tolk og dokumentert opplæring i tolkens yrkesetikk. Har du lang erfaring som tolk for det offentlige, og kan dokumentere ditt norsknivå og tolkekompetanse vil vi gjerne også høre fra deg. Vi ønsker helst søkere som snakker følgende språk: Arabisk, Swahili, Kinyawanda, Somali, Tigrinja, Dari, Slovakisk, Bosnisk-Serbokroatisk og Tyrkisk. Andre språk kan også være aktuelle!
 • Vi søker etter kandidater i hele Norge, og aktuelle kandidater må være tilgjengelige for å tolke på dagtid. 
 • Alle aktuelle kandidater må kunne dokumentere et norsknivå på B2 eller bedre

NB! Vi prioriterer å inngå samarbeid med tolker oppført i Nasjonalt Tolkeregister

Hva tilbyr Hero Tolk:

 • Å jobbe som tolk hos oss gir deg fleksibilitet, du står fritt til å ta de oppdragene som passer deg.
 • Hero Tolk tilbyr Fremmøte-, telefon- og skjermoppdrag. Du velger selv hvilke typer oppdrag du ønsker å påta deg
 • Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og ryddige arbeidsforhold
 • Hero Tolk tilbyr deg et sterkt faglig miljø og god kontinuerlig oppfølging av vår fagavdeling

Les mer om Hero Tolk og våre tjenester.

NB! Vi prioriterer å inngå samarbeid med tolker oppført i Nasjonalt Tolkeregister

Er du en aktuell kandidat? Send din søknad til fagavdeling@heroeurope.com .
Spørsmål om stillingen kan rettes til Carolina Fredriksen på tlf 51849483

Del: