HiOA tilbyr Tospråktest i 8 språk (uke 9 – 11)

Høgskolen i Oslo og Akershus har satt opp nye datoer for Tospråktesten.
Du finner mer informasjon her eller http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten

Søknadsfrist: 22. januar 2018, kl. 23:55.

 

Karen, oromo, thai, tibetansk og 4 andre språk får tilbud om testing i uke 9 – 11.

Tospråktesten er en muntlig prøve. HiOA tilbyr testing flere ganger i året mellom norsk og ulike tolkespråk. Prøvene gjennomføres med prøvenemnd i Oslo, og kandidatene kan velge mellom frammøtesteder i alle landets regioner. Da holdes prøven på skjerm ved videokonferanse.

Tospråktesten har samme form som opptaksprøven til HiOA-studiet Tolking i offentlig sektor. Tospråktesten prøver kandidatens språkforståelse, muntlige uttrykksevne, uttale, grammatikk, språkføring og evne til å lytte og gjengi på begge språkene.

Testkandidatene må betale en egenandel på 500 kroner, og dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Hvis kandidaten ikke fyller norskkravet, bør man melde seg opp til Test i norsk – høyere nivå (Folkeuniversitetet) eller Norskprøve (Kompetanse Norge) i påvente av tilbud om test i sitt tolkespråk.

Følgende språk får tilbud om Tospråktesten i uke 9 – 11, 2018:

  • engelsk
  • karen
  • kinesisk (mandarin)
  • lulesamisk
  • oromo
  • tamil
  • thai
  • tibetansk

Tospråktesten i alle regioner
Tospråktesten holdes i lokalene til Høgskolen i Oslo og Akershus i Oslo. Vi tilbyr også prøve i Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Kandidater som får tilbud om dette, møter fram i et videokonferanserom og gjennomfører prøven på skjerm, mens prøvenemnda sitter i Oslo.  

Del: