IMDis rapport – Kartlegging av anskaffelser av tolketjenester

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har IMDi kartlagt det offentliges anskaffelser av tolketjenester.

Formålet med kartleggingen var å bidra til å sikre at grunnleggende krav til kvalitet i prosessen med offentlige anskaffelser av tolketjenester, og samtidig vurdere om det var hensiktsmessig å utarbeide anbefalinger og/eller standardiserte anbudsdokumenter.

Som medlembedrift i bransjenettverket Språktjenester i NHO Service og Handel har Hero Tolk, i likhet med flere andre relevante aktører innen tolkefeltet, blitt invitert til å delta i referansegruppen for kartleggingen.

Med bakgrunn i funnene som ble gjort under kartleggingen har IMDi offentliggjort en egen rapport.

Mer informasjon om rapporten finner du her!

 

Del: