Inntektssikring til frilanstolker

Til alle våre tolker!

Grunnet nedgang i tolkebestillinger opplever mange av våre tolker en kraftig reduksjon i oppdragsmengde og inntekt. Nedgangen i tolkebestillinger er i stor grad knyttet til koronasituasjonen og tiltakene regjeringen har innført for å unngå videre spredning av viruset.

Vi får daglig henvendelser fra tolker som har spørsmål knyttet til hvilke rettigheter dere har til inntekstssikring som frilanstolker i denne situasjonen. Hero Tolk har derfor samlet nyttig informasjon for deg som er selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Les mer i fanen “Nyhet” i din tolkeportal på www.HeroTolk.no eller i Informasjon for tolker.

Del: