Kommende kvalifiseringstilbud til Nasjonalt Tolkeregister

Ønsker du å bli tolk? Se hvordan bli tolk på IMDi.no!

1. januar 2022 fikk Norge en ny Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk (Tolkeloven)!

Et av kravene i den nye loven er at alle tolker som vil tolke for offentlige organer må oppfylle kravet til å bli registeret i Nasjonalt tolkeregister som kvalifisert tolk. Kvalifisering til Tolkeregisteret kan kun oppnås ved å delta på kvalifiseringstilbud via OsloMet eller Høgskulen på Vestlandet.

Informasjon om kommende kvalifiseringstilbud til Tolkeregisteret finner du her! 

Tospråktesten 2022 – Søk her!

I mai-juni 2022 vil det bli avholdt Tospråktest på følgende språk

 • amharisk
 • cebuano
 • georgisk
 • hviterussisk
 • indonesisk
 • kirundi
 • kurmanji
 • pashto
 • polsk
 • tigre
 • tyrkisk
 • vietnamesisk

Søknadsfrist 15. mars

I oktober-november 2022 vil det bli avholdt Tospråktest på følgende språk

 • anuak
 • BKSM (bosnisk, kroatisk, serbisk, montenegrinsk)
 • burmesisk
 • pashto
 • polsk
 • somali
 • swahili
 • tagalog
 • thai
 • tigrinja
 • ukrainsk

Søknadsfrist 1. august

Tolking i offentlig sektor, HVL 2022 – Søk her!

Grunnemne – årstudium i tolking i offentlig sektor med oppstart august 2022 tilbys på følgende språk:

 • amharisk
 • kurmanji
 • pashto
 • polsk
 • tyrkisk
 • vietnamesisk

Søknadsfrist 1. mars 2022

Autorisasjonsprøven i tolking

Våren 2022 avholdes autorisasjonsprøve på:

 • rumensk
 • somali

Høsten 2022 avholdes autorisasjonsprøve på :

 • bulgarsk
 • latvisk
 • polsk
 • thai

Kunngjøring og søknadsfrist for autorisasjonsprøven finner du her!

 

Del: