Lever av å tolke på arabisk

Ved en tilfeldighet sendte Maha Laham inn søknad om å bli tolk. Nå har det blitt hennes levebrød.

 

Maha Laham er 33 år og har tolket på arabisk siden 2017. Hennes karrierevei ble til ved en tilfeldighet, men har nå blitt et bevisst satsningsområde.

– Det var egentlig helt tilfeldig at jeg så jobbannonsen til Hero. Jeg var jobbsøker og hadde egentlig ikke tro på at jeg kom til å bli godkjent som tolk, men sendte likevel inn en søknad, forteller Laham.

Den nye arbeidshverdagen som tolk falt raskt i smak, og det tok ikke lang tid før hun hadde nok oppdrag til å fylle en hel arbeidsdag.

– Jeg likte jobben så godt at jeg valgte raskt å satse på den. Hvis det var perioder jeg ikke fikk så mange oppdrag, ringte jeg Hero for å be om flere, sier hun engasjert.

 

Faglig og sosial utvikling

Laham har tatt årsstudiet «tolking i offentlig sektor» og har bestått tospråktesten på arabisk. Det gjør at hun er attraktiv til mange oppdrag og godt likt av mange kunder. Hero Tolk opplever ofte å få tilbakemeldinger fra fornøyde kunder.

– Vi får tilbakemeldinger fra både kunder, brukere og pasienter om at hun er en svært godt likt tolk, samt faglig og språkmessig dyktig. Hun har tatt tolkeutdanning og viser at hun tar profesjonen sin på alvor, sier Carolina Fredriksen, fagansvarlig i Hero Tolk.

Laham forteller at fleksibiliteten er noe av det hun liker best med yrket. I tillegg til at er kontinuerlig utvikling, får hun stadig innsikt og kunnskap i nye samfunnsområder som helse, jus og politi. Laham forteller videre at hun  ikke bare har utviklet seg faglig gjennom årene som tolk, men også personlig.

– Jeg har blitt mer sosial. Før var jeg veldig sjenert og forsiktig, nå har jeg blitt mer selvsikker. Jeg har lært meg å sette grenser, sier hun stolt.

 

Forstår ikke tolkens rolle

Alle tolker hos Hero må delta på kurs ved oppstart og får regelmessige tilbud om oppfriskningskurs. I starten av hver tolkesamtale skal tolkens rolle og funksjon presenteres. Laham forteller likevel at hun opplever ganske ofte at både kunder og brukere ikke forstår tolkens rolle.

– Jeg opplever ofte at kunden sier at jeg ikke trenger presentere min rolle fordi de har hørt den mange ganger før. Selv om de har hørt det mange ganger før, forstår de den likevel ikke.

Laham mener at sykepleiere er de beste til å bruke tolk på riktig måte.

– De har så mye erfaring og vet hva tolkens rolle er.

Når kunde legger inn bestilling har de mulighet til å legge inn informasjon om hva tolkesamtalen skal handle om, eller legge ved dokumenter som er relevante. Få kunder velger å benytte seg av denne mulighet, og da får heller ikke tolken mulighet til å forberede seg til samtalen.

– Jeg liker å forberede meg så godt jeg kan, de gangene jeg får mulighet.

 

Bevisst på det som utfordrer

De mest utfordrende tolkesamtalene for Laham handler om krigsopplevelser. Å tolke for mennesker har opplevd tortur og drap, er krevende.

– Det er absolutt de mest utfordrende samtalene ettersom jeg selv har opplevd dette i nær familie. I disse samtalene må jeg ha ekstra fokus på å være profesjonell. Det er lett å bli berørt, men da må jeg bare si til meg selv at jeg ikke kan tillate å gi dette plass i tolkesamtalen.

Hero har et støtteapparat som tilbyr tolker debrifing etter vanskelige samtaler.

Del: