Miljøforbedrende tiltak i Hero Tolk

Hero Tolk har vært bevisste på miljøet lenge, og har fokus på innkjøp og leverandører, resirkulering, energiforbruk og miljøvennlig transport for ansatte. Hero Tolk ønsker å bidra til å minske presset på miljøet, og leverer tjenester med minst mulig miljøbelastning. Vi ønsker å ta miljøansvar, og skal derfor i løpet av 2019 sertifiseres etter krav fra ISO 1400.

Les vår Miljøpolicy!

Vi har fokus på tiltak som kan redusere miljøbelastningen innen de områder hvor våre miljøaspekter er størst.

Transport:

 • Øke andelen fjerntolking
 • Opplæring av kunder i bruk av telefontolk
 • Alltid velge den kvalifiserte tolken som er nærmest fremmøteoppdraget
 • Oppfordrer tolker og ansatte til å benytte kollektiv transport det det er et alternativ
 • Reisesatser til tolker er basert på kollektiv transports satser
 • Ansatte i Stavanger får dekket deler av månedskortet
 • Oppfordrer ansatte og tolker til å gå/sykle til arbeidet hvis det er et alternativ
 • Vi vurderer bruk av teknologi, som Skype for business, i stedet for å reise fysisk til møter
 • Vi velger direkte ruter dersom vi må fly
 • Vi betaler en sats satt til 60.- per flyreise utført av fast ansatte til Miljøagentene, som en klimakvotekompensasjon for våre utslipp
 • Vi velger sykkelbud til oversettelsesdokumenter der dette er et alternativ

Innkjøp og leverandører:

 • Vi har etablert små lagre for forbruksartikler, slik at leveransehyppigheten reduseres
 • Vi koordinerer leveranser og bestillinger med andre i Hero konsernet der dette er mulig
 • Vi bruker de minst miljøbelastende produktene der det er alternativer
 • Vi stiller krav til at våre leverandører bidrar med å oppfylle vår miljøpolicy
 • Vi vurderer til enhver tid muligheter for gjenbruk og gjenvinning
 • Vi stiller krav til energimerking av elektrisk utstyr og vi velger energivennlige produkter

Avfall og resirkulering:

 • Vi sorterer alt avfall som kan sorteres; også matavfall
 • Vi jobber mot oppdragsgiver/huseier – for å forbedre muligheter til mer kildesortering
 • Vi panter flasker
 • Vi oppfordrer våre leverandører til å ta med unødig emballasje i retur
 • Vi leverer elektrisk utstyr til gjenvinning
 • Vi ønsker å redusere papirbruken ved å ikke skrive ut mer enn nødvendig, og bruker dobbeltsidig utskrift der det er mulig

Informasjon og kunnskapsformidling:

 • Vi gir grunnleggende opplæring til våre ansatte og tolker om våre miljøfokus og hvordan vi jobber for å redusere vår påvirkning på miljøet
 • Vi informerer våre kunder og omverden om vårt miljøfokus
 • Vi snakker med våre leverandører og stiller krav til at de skal bidra med å oppfylle vår miljøpolicy
 • Vi oppfordrer oppdragsgivere til å bidra til et mer klimavennlig miljø

 

Del: