Ny e-postadresse

Hero Tolk har gått over til ny IT-plattform og i den forbindelse har alle våre ansatte fått nye e-postadresser.
Du kan kontakte vårt kundesenter på tolk@heroeurope.com eller på telefon 02541

 

Del: