Nye tolker under opplæring

I likhet med resten av Europa, opplever Norge nå et økt behov for flere ukrainske tolker. For å være forberedt på kommende behov, har Hero Tolk rekruttert flere ukrainske tolker og jobber raskt med å tilby aktuelle kandidater testing og opplæring via Hero Tolk Akademiet. 

Tilgangen på kvalifiserte ukrainske tolker fra nasjonalt tolkeregister er foreløpig lav grunnet at behovet for tolker på ukrainsk ikke har vært så stort tidligere. Krigen og den medfølgende flyktningstrømmen, medfører naturligvis også et økt behov for flere kvalifiserte tolker på ukrainsk. I Nasjonalt tolkeregister finnes det per i dag 13 kvalifiserte tolker på ukrainsk. I tillegg til dette finnes det tolker som ikke er registeret i Nasjonalt tolkeregister.

Løpende rekruttering og opplæring

For å møte kommende behov, har Hero Tolk allerede rekruttert flere ukrainske tolker og jobber raskt med å tilby aktuelle kandidater testing og opplæring via Hero Tolk Akademiet.

  • Vi bruker samtidig vårt nettverk både via Hero Norge og andre organisasjoner for å finne nye kandidater som egner seg til å bli tolk. Alle aktuelle kandidater må dokumentere norsknivå og delta på obligatorisk opplæring i god tolkeskikk, sier Carolina Fredriksen, fagansvarlig i Hero Tolk.

Hvem som snakker og forstår hvilket språk i Ukraina, er ikke helt enkelt å forstå. Både alder og hvilken region man kommer fra er viktige faktorer. Ofte snakker personer fra vest-Ukraina hovedsakelig ukrainsk, mens de fra midt- og øst-Ukraina snakker begge deler.

  • Vi oppfordrer bestillere til å undersøke hvilket språk tolkebrukeren har behov for da det ikke er en selvfølge at ukrainsk er det foretrukne språket for alle. Per nå er tilgangen på russiske tolker større enn ukrainske tolker, sier Fredriksen.

Tydelige krav

Tolkene i Hero Tolk har høy yrkesetisk standard der det stilles strenge krav til nøytralitet, upartiskhet og konfidensialitet. Ragna Starheim, operativ leder i Hero Tolk.

  • De tolkeetiske retningslinjene ligger til grunn i alle tolkede samtaler. Det er viktig at alle som skal ut å gjøre en jobb nå, er trygge i sin rolle som tolk, for å kunne bistå best mulig. Hero Tolk har et veldig bra kursopplegg, som nye tolker vil ha veldig stor nytte av, sier Starheim.

I tillegg til opplæringen tolkene får fra Hero Tolk, oppfordrer Hero Tolk aktivt alle ufaglærte tolker til å delta på OsloMets ekstraordinære Tospråktest på ukrainsk.

  • Med disse tiltakene tar sikte på å kunne tilby alle våre kunder en solid andel kvalifiserte ukrainske tolker i de kommende ukene, legger Starheim til.
Del: