Stipend til seks tolker

Som en del av vårt kontinuerlige arbeid med å motivere alle våre tolker til å formalisere sin tolkekompetanse, delte Hero Tolk nylig ut seks stipender til tolker som har kvalifisert seg til Nasjonalt tolkeregister.

 Den nye tolkeloven som trådte i kraft første januar i år skal bidra til at tolker holder et forsvarlig faglig nivå. Hero Tolk er glade for at den nye tolkeloven stiller krav til tolker om blant annet god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet. I Hero Tolk er vi stolte over vår solide portefølje med faglig dyktige og engasjerte tolker som månedlig gjennomfører cirka 8000 tolkeoppdrag i Norge og Sverige.

  • Tolkene hos Hero Tolk har høy kompetanse, og vi delte nylig ut seks stipender til noen av våre tolker som har formalisert sin kompetanse og dermed registreres i Nasjonalt tolkeregister. Vi ser en stadig økning i tolker som kvalifiserer seg, både fordi de ønsker å styrke sin kompetanse og fordi de ser at markedet går i retningen at kvalifiserte tolker er det mest ettertraktede, sier Ragna Sand Starheim, operativ leder i Hero Tolk.

Enorm motivasjon

Det kom inn totalt 60 søknader fra tolker som de siste to årene har formalisert sin kompetanse.

  •  «Tusen takk for gledelig nyhet. Dette gir meg en helt enorm motivasjon til å fortsette å jobbe som tolk og gjennomføre tolkeoppdrag for Hero Tolk av høy kvalitet. Jeg vil stadig strebe etter å utvikle meg enda mer. Jeg er lykkelig og stolt av å jobbe som tolk for dere. Gleder meg til videre samarbeid», var tilbakemeldingen fra en av de heldige tolkene.

Kvalifisering gir bedre vilkår for tolkene

For Hero Tolk er det viktig å motivere flest mulig tolker til å formalisere sine ferdigheter. Innen 2026 skal alle offentlige organer kun benytte seg av kvalifiserte tolker.

  • Vi har noen år til å forberede oss på, og på å forberede tolkene. En kvalifisering innebærer også at tolkene får bedre arbeidsforhold og høyere honorar, noe som er en motivasjon i seg selv. Enkelte kunder krever allerede nå at det kun skal benyttes kvalifiserte tolker, derfor er det ekstra viktig at tolkene er villige til å formalisere sin kompetanse, forklarer Starheim.

Her forteller noen tolker om hvordan formaliseringen av sin tolkekompetanse har styrket dem i deres rolle som tolk:

  • Min tolkeutdanning har gitt meg større kompetanse til å håndtere mer komplekse tolkesituasjoner, blant annet flere måter å tolke på – som for eksempel fra skrift til tale og simultantolking. Samtidig har det vært et forum hvor jeg har kunnet lære av andre tolkers erfaringer og tips.
  • Jeg har blitt mer bevisst på retningslinjer i tolkearbeidet mitt. Ved å ha bestått Tospråktesten har jeg fått bekreftet mitt språkkunnskapsnivå, noe som er betryggende og motiverende til å vedlikeholde og utvikle det. Det å være inkludert i Nasjonalt tolkeregisteret gir meg en viss følelse av tilhørighet blant yrkesutøvere og ikke minst muligheten til å arbeide innenfor den nye tolkelovens rammer.
  • Utdanningen som jeg har tatt har gitt meg faglig trygghet i mitt virke som tolk. Jeg har blitt flinkere til å opptre selvrepresenterende de få gangene standardene for en god tolkesamtale har vært utfordret. Kvalifiseringen til Tolkeregisteret har inspirert meg til å ytterligere øke mitt faglige nivå ved å fortsette aktiv læring av faguttrykk innen helse, NAV, juss og barneomsorg.
  • Jeg har gjennom kvalifisering til Tolkeregisteret blitt aktuell for flere tolkeoppdrag.  Eksempelvis for politi og UDI. Denne erfaringen har resultert i betydelig økt språklig kompetanse og økt kvalitet på gjennomføringen av tolkeoppdrag. Oppføringen i Tolkeregisteret har vært hensiktsmessig og henger nøye sammen med Hero Tolk sitt slagord «Når kvalitet er viktig». Jeg føler meg bedre rustet til å ta flere typer oppdrag innen forskjellige fagfelt nå enn tidligere og at jeg er i stand til å skape mer verdi for kundene jeg tolker for.

Formalisering av tolkekompetanse og dermed bli oppført i Nasjonalt tolkeregister kan gjøres på ulike måter; ved å bestå tolkeutdanningen på OsloMet, ta autorisasjonsprøven eller tospråktesten/TAO. Informasjon om kommende kvalifiseringstilbud til Tolkeregisteret finner du her! 

 

Del: