Hero Tolk anbefaler økt bruk av telefontolk

Norge er, i likhet med resten av Europa og verden, i en ekstraordinær situasjon for tiden knyttet til utviklingen av koronaviruset (COVID-19). Myndighetene trapper opp forebyggende tiltak for å begrense spredningen av viruset, og samtidig skjerme virksomheter og personell mot koronasmitte. I tråd med myndighetenes anbefalinger ønsker Hero Tolk også å bidra til å redusere smittefaren.

Vi oppfordrer derfor våre kunder til å, så langt det lar seg gjøre, bruke telefontolk for å gjennomføre sine tolkesamtaler. Ved samtaler med mange deltakere oppfordrer vi våre kunder til å gjøre en vurdering av om samtalen kan gjennomføres med en telefon- eller videotolk.

Dersom du har spørsmål knyttet til tolkebestillinger fram i tid er det bare å ta kontakt med oss!

Har du behov for veiledning i bruk av telefon- eller videotolk vil våre kundebehandlere stille til disposisjon med gode råd for gjennomføring av tolkesamtalen.

Du når oss på tlf.: 51 51 74 90 (02541) eller tolk@heroeurope.com

Er du tolk?
Vi anbefaler deg å logge deg inn på din tolkeportal via www.herotolk.no. Her finner du flere anbefalinger for at du skal kunne bidra til å forebygge smitte.

Del: