Tilleggsstipend i 2023

Hero Tolk opplever et fortsatt økende behov for kvalifiserte tolker som snakker ukrainsk eller russisk. Som følge av krigen i Ukraina vil behovet for flere tolker på disse språkene øke utover 2023.

Våren 2023 tilbyr OsloMet Tospråktesten for bl.a. russisktalende kandidater. Søknadsfrist for Tospråktesten er 1. januar 2023. Tospråktesten er en muntlig prøve som tester språkferdigheter på norsk og tolkespråket. Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten og gjennomfører innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO) kan søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister som kvalifisert tolk i kategori E.  Les mer om Tospråktesten her!

For å motivere flere kandidater til å delta på testen vil Hero Tolk i 2023 utdele et ekstraordinært stipend på kr. 1000 for tolker som består Tospråktesten via OsloMet.

Vilkår for å søke om stipend

For å søke om tolkestipendet må følgende vilkår være oppfylt:

  • Søker må innen juli 2023 ha deltatt på og bestått Tospråktesten på russisk eller ukrainsk via OsloMet
  • Søker må i løpet av 2023 ha deltatt på kurs i Tolkens ansvarsområde i regi av OsloMet
  • Søker må inngå samarbeidsavtale som frilansetolk for Hero Tolk
  • Søker må være tilgjengelig for å tolke hverdager mellom kl. 08:00-16:00

Det forutsettes at kandidater som får utdelt stipend må inngå samarbeidsavtale med Hero Tolk og påta seg tolkeoppdrag for Hero Tolks kunder. Søkere som får innvilget tolkestipend fra Hero Tolk vil få stipendet utbetalt i forbindelse med lønnsutbetaling for tolkeoppdrag.

Søknad om stipend, med dokumentasjon på bestått Tospråktest og gjennomført TAO-kurs, sendes til fagavdeling@herotolk.com.

Del: