Tolkeloven

Ny lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk (tolkeloven) trådde i kraft 1. januar 2022!

Den nye loven har to hovedformål. For det første, å bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk. Det finnes også bestemmelser i særlovgivningen som medfører plikt til å bruke tolk.

For det andre har Tolkeloven som hovedformål å bidra til å sikre at tolker holder et forsvarlig faglig nivå. Tolkeloven stiller derfor krav til tolker om blant annet god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet.

Lurer du på hva den nye Tolkeloven innebærer for deg?

IMDi har publisert en informasjonsvideo som vi anbefaler deg å ta en titt på!

Du finner også mye nyttig informasjon om bruk av tolk og om hvordan du kan kvalifiserer deg til å bli en tolk på IMDi sine nettsider https://www.imdi.no/tolk/  

Del: