“Tolketjenester i Koronaens tid”

Til våre kunder og tolker!

Hero Tolks kundesenter opprettholder ordinær drift og vi vil fortsatt besvare alle din henvendelser via både e-post, telefon og web.

Grunnet utviklingen av koronautbruddet vil vi midleritidig ha noe redusert bemanning på vårt sentralbord. Derfor oppfordrer vi alle til å kontakte oss via e-post eller registrere sin tolkebestilling via webportalen. Alle henvendelser vil besvart fortløpende og så raskt vi kan. Mangler du tilgang til bestillingsportalen kan du sende e-post til tolk@heroeurope.com

Har du akutt behov for tolk utenom ordinær kontortid kan du fortsatt nå oss på telefon 51 51 74 90 eller 02541.

For å bidra til å forhindre videre spredning av koronaviruset, og samtidig sikre våre tolker og kunder trygge arbeidsforhold, ønsker vi nok en gang å oppfordre alle til å bruke telefontolk til deres tolkesamtaler.

Del: