Tolkeutdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet har åpnet opptak for nye kandidater til studiet tolking i offentlig sektor.

For høsten 2021 kan kandidater på følgende språk søke om opptak:

  • Arabisk
  • Kurmanji
  • Sorani
  • Pashto
  • Thai
  • Vietnamesisk
  • Somali

Tolking i offentlig sektor er et nett- og samlingsbasert studium med tre samlinger på campus per semester, i tillegg til flere nettbaserte samlinger.

Les mer om studiet og søk om opptak på Tolking i offentlig sektor – Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Del: