Tolking i offentlig sektor – HVL

Høgskolen på Vestlandet vil fra høsten 2020 tilby årsstudium Tolking i offentlig sektor.
Tolking i offentlig sektor er et nett- og samlingsbasert studium som går over et år og består av to emner som fokuserer på profesjonskunnskap, yrkesetikk og tolking i praksis. Studiet er rettet mot de som ønsker å bli tolk, eller de som allerede jobber som tolk, men mangler formell tolkekompetanse.

For høsten 2020 kan man søke opptak på disse språkene:
– Arabisk
– Dari
– Nord-Kurdisk (Kurmanji og Badini)
– Polsk
– Somali
– Tigrinja

Les mer om opptakskrav og søk studieplass her!

Del: