Tospråktesten februar-mars 2022

Det er nå åpnet for å søke på Tospråktesten for våren 2022. I februar til mars 2022, avholdes Tospråktesten på følgende språk:
  • akan
  • arabisk
  • aserbajdsjansk
  • bengali
  • dari
  • kinyarwanda (njarunda)
  • mandarin
  • oromo
  • rumensk
  • tamil

Søknadsfristen er 1. januar 2022

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Målgruppen er personer som ønsker å arbeide som tolk, eller som allerede arbeider som tolk, men mangler formelle kvalifikasjoner i form av tolkeutdanning og/eller statsautorisasjon i tolking.

Prøven tilbys tre ganger i året og brukes som første ledd i kvalitetssikringen av tolker til offentlig sektor. Foruten Oslo, tilbys også Tospråktesten i Alta, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger og Oslo. OsloMet – Storbyuniversitetet, er på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), ansvarlig for gjennomføringen av prøven. Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om kurs i tolkens ansvarsområde (TAO). TAO er et tredagers kurs i tolkens yrkesetiske retningslinjer og tolkens plass i samtalen. Bestått test og gjennomført kurs kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregisters laveste kategori, kategori E.

Nasjonalt tolkeregister skal øke tilgjengeligheten av kvalifiserte tolker i offentlig sektor, stimulere tolkene til å forbedre sine kvalifikasjoner og bidra til en profesjonalisering av tolkeyrket.

Les mer om Tospråktesten og om hvordan man søker på: https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten

Del: