Tospråktesten høsten 2021

Høsten 2021 arrangerer OsloMet Tospråktesten på følgende språk.

  • Albansk
  • Georgisk
  • Gresk
  • Islandsk
  • Japansk
  • Spansk
  • Usbekisk

Les mer om prøven og hvordan man søker her: Tospråktesten – OsloMet

Søknadsfristen er 1. august 2021.

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Målgruppen for prøven er personer som ønsker å arbeide som tolk, eller som allerede arbeider som tolk, men som mangler formelle kvalifikasjoner i form av tolkeutdanning og/eller autorisasjonsprøve i tolking.  Prøven tilbys tre ganger i året og brukes som første ledd i kvalifiseringen av tolker til offentlig sektor. OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for faglig drift og gjennomføring av prøven, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på prøven, får tilbud om innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Etter bestått test og gjennomført kurs kan kandidatene søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister (www.tolkeregisteret.no) i kategori E, som er registerets laveste kategori.

Del: