Tospråktesten i juni 2021

Juni 2021 arrangerer OsloMet Tospråktesten på følgende språk:

 • dinka
 • finsk
 • kantonesisk
 • khmer
 • kurmanji
 • pashto
 • somali
 • sorani
 • tagalog
 • thai
 • tysk
 • vietnamesisk

Søknadsfristen er 1. april 2021.

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Målgruppen for prøven er personer som ønsker å arbeide som tolk, eller som allerede arbeider som tolk, men som mangler formelle kvalifikasjoner i form av tolkeutdanning og/eller autorisasjonsprøve i tolking.  Prøven tilbys tre ganger i året og brukes som første ledd i kvalifiseringen av tolker til offentlig sektor. OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for faglig drift og gjennomføring av prøven, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på prøven, får tilbud om innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Etter bestått test og gjennomført kurs kan kandidatene søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister (www.tolkeregisteret.no) i kategori E, som er registerets laveste kategori.

Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten er også opptakskrav til tolkeutdanningen ved OsloMet og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Les mer om prøven og hvordan man søker her: Tospråktesten – OsloMet

Alle henvendelser vedrørende Tospråktesten kan rettes direkte til OsloMet på e-post til tospraktesten@oslomet.no.

 

 

 

Del: