Tospråktesten mars 2020

OsloMet – storbyuniversitetet ønsker søkere velkommen til Tospråktesten 

Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og et tolkespråk for potensielle tolker. Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, og gjennomført tre dagers kurs i tolkens ansvarsområde (TAO), kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt Tolkeregister i kategori 5. Tospråktesten er også opptaksprøve til studiet Tolking i offentlig sektor. Les mer om testen her.

Søknadsfrist: 1. januar 2020

Tospråktesten planlegges i mars 2020 for følgende tolkespråk:

akan
arabisk
armensk
aserbajdsjansk
burmesisk
cebuano
fulah
georgisk
hazaragi
hebraisk
kirundi
koreansk
lingala
mabaan
slovakisk
tibetansk
tsjekkisk
tsjetsjensk
ungarsk

Søknadsskjemaet er åpent for disse tolkespråkene på Tospråktestens hjemmeside (https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten)

Krav til søkerne
Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse –  nivå B2 i Europarådets skala. Kandidatene må også betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven.

Tospråktesten i alle regioner
Testen tilbys i Oslo, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Tromsø eller Trondheim. I Oslo holdes Tospråktesten i lokalene til OsloMet – storbyuniversitetet. Kandidater som tar testen på de øvrige stedene, møter fram i et lokale der og gjennomfører testen på skjerm via videokonferanse.

Ny tolkelov

Det har kommet et nytt lovforslag i Norge som vil gjøre det nødvendig for alle tolker å kvalifisere seg til å stå oppført i Nasjonalt Tolkeregister (www.tolkeportalen.no)
Les mer om det nye lovforslaget og våre anbefalinger til tolker som mangler de nødvendige kvalifikasjonene til NT.

 

 

Del: