Utdeling av utdanningsstipend 2017

Hero Tolk har nok en gang delt ut utdanningsstipend til tolker som har gjennomført tolkestudiet i året som gikk.
I år har vi utdelt stipend til fire tolker som bestod studiet om Tolking i Offentlig sektor på HiOA i 2017.
Gratulerer til alle dere som har bestått studiet!

Hero Tolk oppfordrer alle tolker til å utvikle seg faglig som tolk. For alle nye tolker anbefaler vi deg å melde deg til Tospråktesten på Oslo Met. Du finner mer informasjon om Tospråktesten på  http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten

Jobber du allerede som tolk men ønsker å ta tolkeutdanning finner du mer informasjon på http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-offentlig-sektor

Del: